Autortiesības

Portālā publicētos materiālus atļauts kopēt vai pārpublicēt. Pārpublicējot atsauksme uz kripto.media ir obligāta.

Iesūtot jebkāda veida informāciju publicēšanai portālā kripto.media, Jūs nododat visas autortiesības tās izmatošanā. Kripto.media ir tiesības izmantot šo informāciju pēc saviem ieskatiem un, ja tiek pārkāpti portāla lietošanas noteikumi, dzēst ievietotos materiālus bez iepriekšēja brīdinājuma.

Portālā publicēto autoru viedokļi var atšķirties no portāla administrācijas viedokļa.

To Top