Tehnoloģijas

Digitālā Bangkoka: viedpilsēta, kur cilvēks ir pirmajā vietā

Digitālā Bangkoka: viedpilsēta, kur cilvēks ir pirmajā vietā

Pēdējos gados Taizemes galvaspilsēta Bangkoka ir piedzīvojusi strauju izaugsmi. Pateicoties modernajām tehnoloģijām, tā top par viedpilsētu, kuras fokuss joprojām ir cilvēks – sociālo apstākļu uzlabošana ir Bankokas pilsētvides attīstītāju prioritāte.

Āzija ir viens no visstraujāk augošajiem reģioniem pasaulē, kas veicina digitālo attīstību, radot jaunas izaugsmes iespējas uzņēmējdarbības videi un iedzīvotājiem. Šobrīd piedzīvojam ceturto industriālo revolūciju jeb 4IR, un Bangkokas digitalizācijas pamatā lielākoties ir Huawei tehnoloģijas, kas ilgtspējīgā veidā atbalsta pilsētas sociālo un ekonomisko izaugsmi.

Taizeme ir lielisks straujās digitalizācijas piemērs, jo tās valdība īsteno dažādas iniciatīvas, tiešā veidā veicinot 4IR attīstību. 2019. gadā ieviestās Austrumu ekonomikas koridora (EEC) iniciatīvas mērķis ir pārveidot trīs Taizemes provinces par viedpilsētām, veicinot ieguldījumus, inovācijas un attīstot cilvēku digitālās prasmes. EEC ir valsts 20 gadu stratēģijas “Taizeme 4.0” pamatā, kuras mērķis ir panākt, lai Taizeme līdz 2036. gadam sasniegtu augstu ienākumu līmeni. Būtiska šīs vīzijas sastāvdaļa ir fokuss uz viedpilsētām.

Cilvēks – digitalizācijas kodols

Virzībā uz modernu viedpilsētu attīstību liela nozīme ir kvalificētam darbaspēkam, lai apmierinātu dinamiskās uzņēmējdarbības pasaules vajadzības. Tā kā jaunās paaudzes tehnoloģijas, piemēram, mākslīgais intelekts (turpmāk – AI), turpina attīstīties, ir būtiski, lai cilvēkiem būtu nepieciešamās prasmes un attiecīga domāšana, lai tās pielietotu. Pandēmijas nepieciešamība pēc digitālajām prasmēm kļuva vēl izteiktāka.

Lai īstenotu digitāli lietpratīgu darbaspēku veicinošas iniciatīvas, Taizemes stratēģija balstās uz sadarbību starp privāto un publisko sektoru un akadēmiskajām mācību iestādēm. Piemēram, viena no pieejām ir vērsta uz valsts izglītības programmu attīstību pamatskolās, profesionālās izglītības iestādēs un universitātēs, nodrošinot studentiem nepieciešamās STEM prasmes. Valsts aģentūras, piemēram, Taizemes Ieguldījumu padome (BOI), ir ieviesušas stimulēšanas shēmas, veicinot privātā sektora ieguldījumus apmācībā.

Taizemes vīzijas pamatā par modernu, digitālu pilsētu ir cilvēks, un Huawei atbalsta Taizemi ar nepieciešamajām tehnoloģijām, lai vietējiem iedzīvotājiem nodrošinātu ilgtspējīgu dzīvi pilsētā. Mums ir bijusi liela loma 5G, mākoņpakalpojumu un datu izpētes ieviešanā dažādās nozarēs, tostarp veselības aprūpē, izglītībā un transportā. 2019. gadā mēs radījām Huawei ASEAN akadēmiju, turpinot atbalstīt “Taizeme 4.0” stratēģiju, kas līdz šim ir nodrošinājusi kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalifikācijas apmācības vairāk nekā 41 000 vietējiem IKT speciālistiem, kā arī vairāk nekā 1300 mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU).

Palīdzam izglītības nozarei darboties viedāk

“Taizeme 4.0” stratēģijā liela uzmanība tiek pievērsta izglītībai, un Huawei palīdz atbalstīt mācību procesa digitalizāciju. Viens no veiksmes stāstiem ir Karaļa Mongkuta tehnoloģiju universitātes (King Mongkut’s University of Technology) Tenburi (Thonburi) (turpmāk – KMUTT) IT infrastruktūras pārveidošana Bangkokā. Agrāk katrā augstskolas fakultātē bija savs IT tīkls, tādēļ universitātei bija lielākas izmaksas. KMUTT bija jāvirzās uz vienotu IT platformu. Huawei piedāvāja savu Cloud Campus risinājumu iestādes efektivitātes palielināšanai un izglītības un pētniecības mērķu sasniegšanai.

Līdzīgi kā KMUTT izmantotais risinājums, Huawei tīkla tehnoloģija palīdzēja Taizemes pirmajai augstākās izglītības iestādei, Srinakarinvirotas Universitātei (Srinakharinwirot University) (turpmāk – SWU), sakārtot digitalizācijas procesus nākamajiem 5–10 gadiem. Huawei Cloud Campus ļauj tīklā izmantot viedās lietojumprogrammas, un ātrgaitas kodola slēdzis nodrošina 20 kārtīgu joslas platuma pieaugumu. Vienlaikus ar Huawei Agile Controller kopā ar Huawei SDN un eSight palīdzību SWU var organizēt, pārraudzīt un klasificēt dažādas lietotāju grupas, pamatojoties uz prioritātēm un joslas platuma prasībām, neatkarīgi no lietotāju atrašanās vietas. Jaudīgas platjoslas un zema latentuma universitātes pilsētiņas tīkli ir liels ieguvums desmitiem tūkstošu studentu un pasniedzēju. Jaunais risinājums ir būtiski uzlabojis bezvadu tīkla pārklājumu un universitātes pilsētiņas drošību.

Srinakarinvirotas Universitāte (SWU) izmanto Huawei SDN un eSight, lai radītu viedo universitātes pilsētiņu

Vēl viens piemērs ir Krirka Universitāte (Krirk University) Bangkokā, kas ir viena no prestižākajām privātajām universitātēm Taizemē. Krirka Universitātei bija nepieciešama platforma tiešsaistes sadarbībai ar vairākām citām augstākās izglītības iestādēm Taizemē un pasaulē, tādēļ tā izvēlējās Huawei IdeaHub. Šī viedierīce piedāvā interaktīvu tāfeli un augstas izšķirtspējas videokonferenču iespējas, palīdzot universitātes pilsētiņām uzlabot e-mācību procesu. Šī tehnoloģija nodrošina pasniedzējiem un studentiem visaptverošas klātienes nodarbības un sadarbību reāllaikā, tādējādi sekmējot izglītības pieejamību.

5G un mākoņdatošana veselības aprūpē

Huawei ir arī ļoti būtiska nozīme ne vien Taizemes universitāšu, bet arī mācību slimnīcu IT infrastruktūras uzlabošanā. Piemēram, Valailakas Universitātes (Walailak University) slimnīca aicināja Huawei palīdzēt tai kļūt par lielāko viedo slimnīcu Taizemes dienvidos. Kā daļu no saviem vērienīgajiem paplašināšanās plāniem mācību slimnīca ieviesa mūsu Campus tīkla risinājumu, tostarp īpaši ātru bezvadu tīklu, USG6000E sērijas ugunsmūri un VPN vārteju konfidenciālas informācijas aizsardzībai, kā arī iMaster NCE universitātes autonomo tīkla pārvaldības sistēmu.

Turklāt risinājums ietvēra unikālo Huawei iMaster NCE-CampusInsight — viedo analīzes platformu, kas proaktīvi identificē iespējamās tīkla kļūdas. Mūsu tehnoloģijas ir palīdzējušas slimnīcai izveidot centralizētu un ērti lietojamu infrastruktūras kontroles un uzturēšanas sistēmu, tādējādi samazinot nepieciešamos resursus, laiku un izmaksas.

Vēl viens veiksmīgs transformācijas stāsts ir Bangkokas Siriradžas (Siriraj) slimnīca, kas ir Taizemes lielākā valsts slimnīca un viena no lielākajām Dienvidaustrumāzijā. Slimnīcu katru gadu apmeklē vairāk nekā trīs miljoni pacientu, tajā darbojas arī medicīnas skola. 2020. gada sākumā slimnīca ātri vien kļuva par valsts galveno medicīnas iestādi pandēmijas apkarošanā. Tomēr sabiedrības novecošanās un pieaugošās veselības aprūpes izmaksas lika slimnīcai uzlabot tās efektivitāti, ieviešot digitālās tehnoloģijas.

Huawei izveidoja uz MEC balstītu 5G privāto tīklu, hibrīdmākoni un 5G + Wi-Fi risinājumu, kas ļauj izmantot jaunas medicīnas lietojumprogrammas kā daļu no projekta “Siriradžas 5G viedā slimnīca”. Cīņā pret Covid-19 slimnīca pievērsās mākoņdatošanas un AI atbalstītajām lietojumprogrammām, tostarp datorredzei un attēlu analīzei. Tas bija iespējams Huawei 5G tīkla dēļ, pateicoties kuram slimnīca katru gadījumu var apstrādāt vien 25 sekundēs. Tika ieviesti arī autonomi 5G transportlīdzekļi medicīnas preču bezkontakta piegādei. Ārpus Ķīnas Siriradžas slimnīca tagad tiek uzskatīta par vienu no veiksmīgākajiem 5G un mākoņdatošanas tehnoloģiju projektiem veselības aprūpes nozarē.

Izmantojot Huawei tehnoloģijas, Siriradžas slimnīca ievieš autonomus 5G transportlīdzekļus medicīnas preču bezkontakta piegādei

Kad pandēmija pirmo reizi skāra Taizemi, Huawei dāvināja savu telemedicīnas videokonferences risinājumu Taizemes slimnīcām un Slimību kontroles departamentam (DDC), atbalstot Taizemes cīņu pret Covid-19. Sistēmu izmantoja premjerministrs Prajuts Čanoča (Prayuth Chan-Ocha) un sabiedrības veselības ministrs Anutins Čarnvirakuls (Anutin Charnvirakul), lai riskam pakļautajam medicīnas personālam izteiktu atzinību.

Taizeme ar savu uz cilvēkiem orientēto pieeju modernas viedpilsētas veidošanai ir lielisks piemērs dinamiskām, tehnoloģiju vadītām pārmaiņām, kas šobrīd notiek visā Āzijā. Ir skaidrs, ka fokuss uz cilvēkiem ir būtiska viedpilsētas sastāvdaļa, tādēļ ir tik svarīga nākotnes darbaspēka nodrošināšana ar nepieciešamajām digitālajām prasmēm un ieguldījums veselības aprūpes inovācijās. Mēs uzņēmumā Huawei turpināsim atbalstīt šāda veida transformācijas, izmantojot stabilas, nākamās paaudzes IT inovācijas, kas nodrošina drošu pamatu nākotnes viedpilsētām.

Lai iegūtu papildinformāciju par jaunākajiem Huawei risinājumiem un viedpilsētu lietojumprogrammām, klikšķiniet šeit.

Click to comment

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Lasītākas ziņas

To Top