Bez tēmas

Eiroparlaments saskaņojis noteikumus par MI

Eiroparlaments saskaņojis noteikumus par MI

Foto: Frederic Köberl/Unsplash.com

Eiroparlamenta deputāti pieņēmuši priekšlikumus par to – kā ES vislabākajā veidā var regulēt mākslīgo intelektu, lai stimulētu inovācijas, ētikas standartus un uzticēšanos tehnoloģijām. Par to teikts paziņojumā Eiroparlamenta mājaslapā.

Eiroparlaments ir viena no pirmajām institūcijām, kura izvirzīja rekomendācijas par to, kas būtu jāiekļauj noteikumos par mākslīgo intelektu saistībā ar ētiku, atbildību un intelektuālā īpašuma tiesībām.

“Šīs rekomendācijas pavērs ceļu uz to, lai ES kļūtu par pasaules līderi mākslīgā intelekta izstrādē. Komisijas likumdošanas priekšlikums sagaidāms nākamā gada sākumā”, – minēts paziņojumā.

Likumdošanas iniciatīva aicina Eiropas Komisiju sniegt jaunu tiesisko pamatu, kurā izklāstīti ētikas principi un juridiskās saistības, kas jāievēro, izstrādājot, attīstot un izmantojot mākslīgo intelektu, robotehniku un saistītās tehnoloģijas ES, tostarp programmatūru, algoritmus un datus.
Nākamie likumi jāpieņem saskaņā ar vairākiem vadošiem principiem, tostarp: uz cilvēku orientēts un ar cilvēka rokām radīts MI; drošība, caurspīdīgums un pakļautība; garantijas pret neobjektivitāti un diskrimināciju; tiesības uz zaudējuma kompensāciju; sociālā un ekoloģiskā atbildība; un cieņa pret konfidencialitāti un datu aizsardzību.

Augsta riska mākslīgā intelekta tehnoloģijām, piemēram – pašmācības tehnoloģijām, ir jābūt izstrādātām tā, lai jebkurā brīdī cilvēks varētu realizēt uzraudzību.
Ja tiek izmantota funkcija, kas varētu izraisīt nopietnu ētikas principu pārkāpumu un varētu būt bīstama, tad pašmācības spējas ir jāatslēdz un jāatjauno pilnīga cilvēka kontrole.
Tiek piedāvāts arī izveidot uz nākotni orientētu civiltiesiskās atbildības sistēmu, saskaņā ar kuru tie, kuri izmanto augsta riska mākslīgo intelektu, ir stingri atbildīgi par jebkādu radīto zaudējumu.

Noteikumi būtu jāpiemēro fiziskai vai virtuālai MI darbībai, kas nodara kaitējumu dzīvībai, veselībai, fiziskajai neaizskaramībai, īpašumam vai nodara ievērojamu nemateriālu kaitējumu, ja tā rada “pārbaudāmus ekonomiskos zaudējumus”.

Kaut arī augsta riska līmeņa mākslīgā intelekta tehnoloģijas vēl aizvien ir reti sastopamas – Eiroparlamenta deputāti uzskata, ka to operatoriem vajadzētu būt tādai pašai apdrošināšanai, kāda tiek izmantota automašīnām.

Click to comment

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Lasītākas ziņas

To Top