Tehnoloģijas

Interese par 5G tīkla izvēršanai paredzētā diapazona izmantošanu – jau ar pirmo lietošanas tiesību dienu

Interese par 5G tīkla izvēršanai paredzētā diapazona izmantošanu – jau ar pirmo lietošanas tiesību dienu

VAS Elektroniskie sakari (VAS ES) kopš 2022. gada 1. februāra, kad stājās spēkā 5G tīkla izvēršanai izmantojamā 700MHz radiofrekvenču diapazona lietošanas tiesības, ir izsniegusi 40 radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas. No mobilo sakaru komersantu puses redzama aktivitāte un interese par jauniegūto radiofrekvenču spektru, jo jau ar pirmo lietošanas tiesību dienu tika pieteikta un uzsākta radiofrekvenču joslas izmantošana.

VAS Elektroniskie sakari Radiofrekvenču plānošanas departamenta direktors Rinalds Ritmanis norāda: “694–790 MHz jeb 700 MHz frekvenču josla ir piemērota platjoslas bezvadu pārraides sistēmu izmantošanai, pateicoties šim frekvenču diapazonam piemītošajiem labvēlīgajiem radiosignāla izplatīšanās parametriem un datu pārraides apjoma potenciālam. Šīs joslas izmantošana dod iespēju mobilo sakaru operatoriem realizēt mobilo tīklu pārklājuma palielināšanu, sevišķi lauku apvidū, nodrošinot lietotājiem ātrāku mobilā interneta ātrumu un plašāku 5G pārklājumu, kas savukārt ir būtisks priekšnoteikums inovatīvu pakalpojumu attīstības veicināšanā.”

Kopumā 2022. gada 1.ceturksnī VAS ES izsniegusi 1403 radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas dažādos radiosakaru dienestos. Izsniegto radiofrekvenču spektra lietošanas atļauju skaits ir atkarīgs no spektra lietotāju, aktivitātēm un elektronisko sakaru tīklu attīstības plāniem.

1.ceturkšņa ietvaros saņemti 49 pieteikumi par radiosakaru traucējumiem. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu VAS ES pārbauda pieteikumus par kaitīgiem radiotraucējumiem, noskaidro radiotraucējumu iemeslus un operatīvi veic darbības traucējumu novēršanai. 76% no pārskata periodā saņemtajiem pieteikumiem bija par radiosakaru traucējumiem sauszemes mobilajā radiosakaru dienestā, 8% – gaisa satiksmes mobilajā dienestā un pārējie – citos radiosakaru dienestos. Biežākie radiotraucējumu iemesli: bojātas radioiekārtas un sistēmas, radioiekārtu izmantošana bez individuālas radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas, koplietojamas atļaujas nosacījumu neievērošana un prasībām neatbilstošu radioiekārtu izmantošana.

2022. gada 1.ceturksnī izskatot informāciju par Latvijā lietošanai paredzētajām radioiekārtām, neatbilstības konstatētas 11iekārtu modeļiem. Par neatbilstošām radioiekārtām uzskatāmas tādas iekārtas, kas neatbilst direktīvai 2014/53/ES (RED), piemēram, iekārta nav marķēta ar CE zīmi vai nav pieejama atbilstības deklarācija, un kuras nav paredzētas lietošanai Eiropas Savienībā. Šādu iekārtu lietošana var radīt kaitīgus traucējumus citām sakaru sistēmām. VAS ES norāda, ka, lai izvairītos no situācijām, kad iegādātās radioiekārtas izraisījušas radiotraucējumus, patērētājiem ir jābūt īpaši vērīgiem un pirms radioiekārtas iegādes vai uzstādīšanas jāiepazīstas ar tās tehnisko informāciju un lietošanas ierobežojumiem.

2022. gada 1.ceturksnī apsekotas 314 radioiekārtu uzstādīšanas vietas, un apsekošanas rezultātā pārbaudīta 5901 radioiekārta. Šādas apsekošanas nodrošina VAS ES aktuālu informāciju par faktiskā stāvokļa atbilstību radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujā iekļautajiem nosacījumiem, kā arī samazina radioiekārtu savstarpējo traucējumu rašanās iespējamību. Lai vēl efektīvāk veiktu augstos torņos un grūti sasniedzamās vietās uzstādīto radioiekārtu apsekošanu, tuvākajā laikā VAS Elektroniskie sakari plāno radioiekārtu apsekošanai un radiofrekvenču spektra parametru mērīšanai izmantot dronu.

Šī gada 1.ceturkšņa ietvaros kopumā izskatīti un akceptēti 86 radiostaciju ierīkošanas tehniskie projekti, no kuriem 50 – par publisko mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanu un 36 projekti par radioreleju līnijām vai cita veida radiosakaru tīkliem. Atgādinām, ka kopš 2022. gada 1. marta saskaņā ar 15.03.2022 MK noteikumiem visi elektronisko sakaru ierīkošanas tehniskie projekti jāiesniedz Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Click to comment

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Lasītākas ziņas

To Top