Tehnoloģijas

Inženiertehnisko risinājumu uzņēmums OLIMPS apkopojis nozares perspektīvas Latvijā

Inženiertehnisko risinājumu uzņēmums OLIMPS apkopojis nozares perspektīvas Latvijā

2021.gada oktobrī Latvijas inženiertehnisko risinājumu uzņēmums OLIMPS svinēja 30 gadu jubileju. Šajā laikā uzņēmums spējis iekarot stabilas pozīcijas tirgū un sniegt svarīgu ieguldījumu inženiertehnisko risinājumu nozares attīstībā Latvijā. OLIMPS ir dibināts 1991.gadā un šobrīd ir lielākais Latvijas uzņēmums, kas veic visus rūpniecisko kompleksu, tostarp dabasgāzes, naftas un naftas produktu uzglabāšanas un transportēšanas objektu, enerģētikas un transporta infrastruktūras objektu projektēšanas un būvniecības darbus.

OLIMPU var uzskatīt par tehnisko risinājumu sarežģītības un kvalitātes līderi Baltijas valstu tirgū.

OLIMPS komercdirektors Staņislavs Šaiters pastāstīja par inženiertehnisko risinājumu nozares specifiku, galvenajām grūtībām un tās attīstības perspektīvām Latvijā:

– Uzņēmuma, kas piedāvā inženiertehnisko risinājumu pakalpojumus, veiksmīgs darbs ir ļoti atkarīgs no darbinieku kvalifikācijas. Rūpniecisko objektu, tostarp ugunsnedrošu, piemēram, gāzes, naftas un naftas produktu glabāšanas un transportēšanas objektu, enerģētikas objektu, beramkravu terminālu projektēšana un būvniecība ir darbs, kas prasa augstu kvalifikāciju. Viena no lielākajām inženiertehnisko risinājumu nozares problēmām Latvijā šodien ir ierobežotas iespējas piesaistīt nepieciešamos speciālistus. Mūsu augstskolās lielākoties var apgūt vispārēja profila inženierzinības, tādēļ jaunie speciālisti mazāk izprot profesijas nianses. Mūsu uzņēmums ļoti jūt speciālistu trūkumu, jo augstskolu absolventi nelabprāt vēlas strādāt rūpnieciskās projektēšanas jomā, baidoties no sarežģītības un atbildības. Tādēļ mēs cenšamies jaunajiem speciālistiem piedāvāt pievilcīgus nosacījumus, aicinām augstskolu un vidējo profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu praksē vai darbā, piedāvājam apmācības uzņēmumā, kā arī kursu un tālākizglītības apmaksu tiem, kuri vēlas specializēties mūsu jomā.

30 darba gados mūsu uzņēmumam ir izdevies izveidot augsti kvalificētu speciālistu kolektīvu – tie ir inženieri-projektētāji, kas specializējas visos projektēšanas pamatvirzienos – tehnoloģiju, būvkonstrukciju, inženiersistēmu un tīklu, ģenerālplānu projektēšanā, ražošanas automātisko vadības sistēmu, uzņēmumu tehnoloģisko procesu vadības un IT sistēmu izstrādātāji un programmētāji, galvenie inženieri un projektu vadītāji. Viņiem ir starptautiska pieredze projektēšanas un būvniecības procesu organizēšanā un darbā ar dažādiem normatīvajiem aktiem – Latvijas, Eiropas Savienības, Krievijas Federācijas, starptautiskajiem standartiem.

Kā svarīgākais faktors, kas kavē inženiertehnisko risinājumu nozares attīstību, būtu minams ierobežotais Latvijas tirgus, un jebkura tā samazināšanās, piemēram, tranzīta jomā, sāpīgi ietekmē nozarē strādājošos uzņēmumus. Tirgus lielums ietekmē investīciju apjomu, ja to ir maz vai nemaz, nākas meklēt darbu ārpus Latvijas. Kaut arī, protams, uzņēmumam ar vietējo kapitālu un personālu strādāt “mājās” ir daudz komfortablāk.

Aktuāla inženiertehnisko risinājumu nozares tendence ir BIM tehnoloģiju izmantošana projektu dokumentācijā, piegādēs, ražošanas un tehnoloģiju uzņēmumu būvniecībā. BIM (būvju informācijas modelēšana) ir process, kas balstās uz intelektuālu trīsdimensiju modeļu izmantošanu. Šāda tehnoloģija ļauj efektīvāk plānot, projektēt, būvēt un ekspluatēt ēkas un infrastruktūras objektus. BIM tehnoloģiju izmantošana tuvākajā nākotnē inženiertehnisko risinājumu nozarē būs obligāta, tādēļ OLIMPS speciālisti aktīvi krāj pieredzi, projektu izstrādē izmantojot BIM, uzņēmumā notiek apmācības, tiek pilnveidots programmnodrošinājums.

Tāpat no perspektīvām nozares attīstības tendencēm var minēt virzīšanos uz atjaunīgo enerģijas avotu izmantošanu, jaunu kurināmā veidu ieguvi un izmantošanu, izmešu samazināšanas objektu izveidi. Turpmāk var gaidīt aktīvākas investīcijas šādos objektos.

Click to comment

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Lasītākas ziņas

To Top