Visas ziņas

Latvijas Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam – digitālo spēju paātrinājums

Latvijas Digitālās transformācijas pamatnostādnes

Foto: Arek Socha/Pixabay.com

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) nodevusi sabiedriskajai apspriešanai “Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam”.* Dokuments nosaka ilgtermiņa prioritātes un stratēģiskās vadlīnijas valsts digitālajai attīstībai un pārmaiņām, kas īstenojamas visās tautsaimniecības un dzīves jomās, lai nodrošinātu digitālās vides iespēju izmantošanu un attīstīšanu Latvijas sabiedrībā un valsts pārvaldē.

Pamatnostādnes paredz rīcību piecos virzienos un aptver visus sabiedrības digitālajam izrāvienam būtiskākos aspektus: „Digitālās prasmes un izglītība”, „Digitālā drošība un uzticamība”, „Telekomunikāciju pakalpojumu pieejamība”, „Tautsaimniecības (t.sk valsts pārvaldes) digitālā transformācija”, „Inovācijas, informācijas komunikāciju tehnoloģijas( IKT) industrija un IKT zinātne”.

Ministrs Juris Pūce (AP!) : “Ar Latvijas digitālās transformācijas pamatnostādnēm mēs piesakām ambiciozu izaicinājumu, lai kļūtu par valsti, kas aktīvi piedalās pasaules kopējo zināšanu vairošanā un tehnoloģiskās attīstības virzīšanā. Mums jau tagad ir ko piedāvāt pasaulei mašīntulkošanas, dronu tehnoloģiju un elektroniskās pārvaldes jomā. Ministrijas izstrādātās pamatnostādnes ir veidotas kā stratēģija straujai izaugsmei, Latvijai kļūstot par modernas sabiedrības paraugu pasaulei. Turpmākajos gados ir noteiktas prioritātes, kuru īstenošana radīs nepieciešamos priekšnoteikumus, lai sabiedrība būtu zinoša un gatava izmantot pieejamos digitālos rīkus, savukārt komersantiem tiks nodrošināta digitālām inovācijām labvēlīga vide, kas veicinās uzņēmēju spēju izstrādāt konkurētspējīgākus pakalpojumus un risinājumus.”

Viens no digitālās transformācijas pamatnosacījumiem – digitāli prasmīga sabiedrība. Pamatnostādnes nosaka visas sabiedrības digitālo prasmju attīstīšanu, sākot no pamatprasmēm lietot tehnoloģijas ikdienas saziņai līdz prasmēm, kas nepieciešamas digitālo tehnoloģiju ieviešanai ražošanā, pakalpojumu sniegšanā, kā arī inovāciju radīšanai un komercializēšanai. Tostarp, lai sekmētu sabiedrības, īpaši jauniešu, tehnoloģisko jaunradi, plānots attīstīt brīvi pieejamus moderno tehnoloģiju punktus, kas atbalstīs entuziastu iespējas realizēt savu radošo potenciālu, kā arī attīstīs spējas, jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai.

Digitālās transformācijas pamatnostādnes nosaka internetu kā pamatvajadzību, līdz ar to paredzot nodrošināt visaptverošu un kvalitatīvu interneta pakalpojumu plašu pieejamību. Vienlaikus tiek paredzēts strauji attīstīt nākamās paaudzes sakaru pakalpojumus, kas nepieciešami reāllaika, attālinātas un autonomas vadības nodrošināšanai. Pamatnostādnes paredz septiņu gadu laikā ieviest bezpilota lidaparātu koridoru pilotprojektus, kā arī realizēt attālināti vadītu transportlīdzekļu ekspluatācijas iespējas (piem. lauksaimniecības, mežu apsaimniekošanā, u.c.), nodrošinot tam nepieciešamo regulējumu un tehnisko infrastruktūru.

Valsts pārvaldes saziņa ar sabiedrību paredzēta pārsvarā digitāli, savukārt pakalpojumiem iedzīvotājiem jābūt tādiem, kas spēj paredzēt personas vajadzības un  jau proaktīvā veidā sniedz personalizētu atbalstu.

Latvijas digitālās transformācijas pamatnostādnes paredz, ka valsts veiks būtiskas investīcijas, lai radītu priekšnosacījumus datos balstītām inovācijām un atbalstītu komercsektora digitalizāciju. Tiek iezīmēta fundamentāli jauna pieeja – valsts digitālās platformas tiks padarītas pieejamas arī izmantošanai komercsektoram,  piemēram, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, digitālo pakalpojumu platformu, ārvalstu identifikāciju, u.c. Tiks prioritizēta plaša publiskā un privātā sektora datu kopīga izmantošana gan nacionāli, gan Eiropas Savienības līmenī, vienlaikus nodrošinot iedzīvotāju tiesības pārvaldīt piekļuvi saviem datiem un to izmantošanai. Vienas no nozīmīgākajām jomām, kur datu pieejamība un plaša izmantošana sniegs būtiskus ieguvumus ir valsts, īpaši veselības aprūpē ārstniecības procesa efektivitātes novērtēšanā, valsts pārvaldes procesu automatizācijā, vides pārvaldībā un pārmaiņu modelēšanā un sabiedrības drošības nodrošināšanā.

Pamatnostādņu projekta sagatavošana tika īstenota darba procesā iesaistot plašu valsts pārvaldes, ekspertu un jomas speciālistu loku. Darba grupās piedalījās kopumā vairāk nekā 200 pārstāvji no valsts iestādēm, nozaru asociācijām, nevalstiskajām organizācijām, universitātēm u.c. Digitālās transformācijas pamatnostādņu satura projekts atspoguļo starpsektoru darba grupu darba rezultātu, apkopojot izaicinājumus, nākotnes redzējumu un risinājuma virzienus, kā arī nacionāli nosakāmos prioritāros tautsaimniecības digitālās transformācijas virzienus.

Pamatnostādnes ir pieejamas sabiedriskai apspriešanai no 20.oktobra līdz 3.novembrim.

*Pamatnostādņu projekts un izvirzīto mērķu kopsavilkums, kā arī informācija par līdzdalību sabiedriskajā apspriešanā pieejama šeit.

Click to comment

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Lasītākas ziņas

To Top