Tehnoloģijas

Mākslīgais intelekts – nākotnes karjeras iespēja topošajiem uzņēmējiem

Mākslīgais intelekts – nākotnes karjeras iespēja topošajiem uzņēmējiem

Foto: Photos Hobby/Unsplash.com

Kad ienākot tirgū jaunās tehnoloģijas kļūst par trendu, tās īsā laika posmā darba tirgū rada lielu pieprasījumu pēc jauniem talantiem.

Taču augstskolu jauno mācību programmu izstrāde un ieviešana paņem laiku – nav viegli studentiem nodrošināt atbilstošu mācību un pētniecības tehnoloģiju platformu. Vēl vairāk laika paņem mācību programmu pielāgošana tirgus aktuālajām vajadzībām. Tādējādi pārmaiņu process ir ļoti laikietilpīgs un sarežģīts gan no administratīvā vai zinātniski-tehnoloģiskā aspekta, gan arī tīri finansiāli.
Mākslīgā intelekta (MI) algoritmi pastāv jau kopš 20. gadsimta 70. gadu beigām (pirmie tapa jau 1963. gadā!), taču to plašāka izmantošana ar pasaulē pieejamo skaitļošanas jaudu un modernajām MI mikroshēmām sākās vien pirms 5 – 7 gadiem. Daudziem augsto tehnoloģiju uzņēmumiem MI ieviešana prasa vismaz pāris gadus, taču biznesa vide negaida. Uzņēmējdarbībā procesi ir ātrāki par izglītības sistēmas spējām uz pārmaiņām reaģēt un sagatavot konkrētajām tirgus prasībām atbilstošus topošos speciālistus.

Uzņēmēji ļoti augstu vērtē studentus, kuri apgūst konkrētas nozares zināšanas. Taču, ja cilvēkam ir dziļa izpratne par tehnoloģiskajiem procesiem, ja tas izvirza sev par mērķi kādu tehnoloģiju dziļāk apgūt pašmācības ceļā, tas var sniegt līdzvērtīgu rezultātu tam, ko noteiktā laika periodā varētu apgūt augstākās izglītības iestādēs.
Universitātes ieguldījums jaunā speciālista izglītošanas procesā ir ne tik ļoti palīdzība konkrēto tehnoloģiju praktiskā apguvē, kā drīzāk – izpratnes veicināšanā par tās darbības pamatprincipiem un ar to saistītajiem procesiem. Tas attiecas arī uz MI. Pats studiju process ir teorijas un zināšanu pamatu apguve. Tālākais jau ir paša studenta pieredze un zināšanas, kas iegūtas pētījumos vai darbojoties dažādos zinātniskos projektos.

Matemātika ir mākslīgā intelekta valoda

Eiropas Savienība atbalsta mākslīgā intelekta un dažādu citu radniecīgu jomu pētījumu projektos. Bez mūsdienās MI sniegtajām priekšrocībām un ieguvumiem dzīve būtu grūtāka, taču ne neiespējama. Tāpat kā tas ir visām dzīvajām būtnēm, arī cilvēka instinkts ir virzīts uz to, lai tas kļūtu ātrāks, spēcīgāks un spējīgāks visās dzīves jomās. Un tieši te MI var lieti noderēt.

Daudzu profesiju pamatā ir eksaktās zināšanas un matemātika, it īpaši tas ir raksturīgs IT nozarei. Šobrīd tai visā pasaulē ļoti trūkst speciālistu – gandrīz katrā valstī trūkst tūkstošiem IT nozares profesionāļu. Jo vairāk izmantojam MI risinājumus mūsu ikdienā, jo vairāk profesionāļu šai jomai ir nepieciešami. MI apguvei neapšaubāmi nepieciešami apdāvināti matemātiski domājoši prāti – matemātika ir mākslīgā intelekta valoda. Tomēr matemātiskie modeļi nav vienīgā zināšanu bāze MI sistēmu izstrādē.

Uzskatu, ka studentiem īpaši svarīgi ir apgūt uzņēmējdarbības prasmes, kā arī uzskatāmi redzēt un piedzīvot reālos uzņēmējdarbības piemērus.
Uzņēmējdarbība ir domāšanas veids. Tas ir pasaules redzējums, kas palīdz realizēt izvirzītos mērķus, veidot attiecības uzņēmumā un ārpus tā, veidot attieksmi pret projekta komandu un konkrētās nozares tirgu. Protams, ne visi kļūs par uzņēmējiem ar izteikti labu matemātisko domāšanu un MI zināšanām, taču pateicoties šīm prasmēm katrs, darot to, kas tam padodas, var gūt panākumus.

Latvijas IKT studentu elite

Redzot Latvijas IKT studentu sasniegumus, varu apgalvot, ka pēc desmit gadiem viņu talanti būs augsti pieprasīti darba tirgū visā pasaulē. Jau šobrīd Latvijas IKT studenti savas spējas ir apliecinājuši dažādos starptautiskos konkursos un olimpiādēs. Viņu augstie sasniegumi ir plaši zināmi, un man patiess prieks par to.
Zinu, ka Latvijas IKT speciālisti daudzviet pasaulē jau ir ļoti pieprasīti. Praktiski vēl esot universitātes solā, viņiem tiek piedāvātas mācības budžeta vietās labākajās ārvalstu augstskolās, kas nākotnē sniegs lieliskas karjeras iespējas un augstu konkurētspēju globālajā darba tirgū. Šobrīd Latvijai priekšā ir liels izaicinājums – jārod iespēja noturēt vietējo, talantīgo studentu palikšanu savā valstī. Ir skaidrs, ka labi speciālisti silda valsts ekonomiku un sekmē nozares attīstību.

Studentiem nepieciešams uzņēmēju atbalsts mācībās

Nepastāv viens risinājums visiem, tāpēc mūsdienās uzņēmēji pieprasītajiem MI profesionāļiem piedāvā dažādas iespējas, interesantus projektus, labu darba vidi un individuālu pieeju. Šobrīd ir pieejami dažādi zināšanu testi un sertifikāti, kas var palīdzēt atrast sapņu darbu. Šo mērķi sasniegt var palīdzēt veiksmīgi nokārtots mākslīgā intelekta eksāmens, kas apliecina studentu, uzņēmumu inženieru un citu nozares profesionāļu zināšanas un pieredzi. Piemēram, starptautiskās programmas “Seeds For the Future” MI eksāmens, tas nav viegls, tā kārtošana ir par maksu, taču šogad programmas ietvaros tā dalībniekiem būs iespēja to kārtot bez maksas.
Pēc eksāmena nokārtošanas, sešiem studentiem uzņēmums Huawei uzdāvinās sākotnējās izstrādes MI komplektus. Ceram, ka tas palīdzēs studentiem iegūt savu sapņu darbu, kas atbildīs viņu prasmēm un zināšanām.
Svarīgākais konkurences apstākļos ir nezaudēt savu individualitāti. Jāatzīst, ka katra jaunākā paaudze tehnoloģiju jomā ir arvien zinošāka un progresīvākā par iepriekšējām, ar atšķirīgu skatu uz dzīvi. Tomēr grūti gūt jaunu pieredzi bez pamatzināšanām. Pieredze nodrošina nepieciešamās prasmes un veido darbinieka pievienoto vērtību. Pieredze padara konkrēto nozares ekspertu unikālu. Taču tās uzkrāšana prasa laiku.

Es uzskatu, ka privātajām komercstruktūrām būtu vairāk jāatbalsta universitātes, jāpalīdz tām attīstīt jaunus talantus. Tas nozīmē ne vien finansiāli atbalstīt, bet arī gūt praktiskas iemaņas, darba pieredzi. To var arī panākt pateicoties dažādajiem profesionālajiem konkursiem, ko studentiem organizē globālās korporācijās – kā jau minētā starptautiskā studentu apmācību programma “Seeds For The Future”. Tās mērķis ir atrast jaunos tehnoloģiju talantus. Šīs programmas ietvaros aptuveni 20 gadu laikā pieredzi guvuši un zināšanas tehnoloģiju nozarē papildinājuši teju 30 000 studenti visā pasaulē. Šī gada programmas ietvaros notiks MI kursi visā Baltijā, kuros studenti varēs gūt vērtīgas zināšanas pie labākajiem nozares speciālistiem.

Manuprāt, mācību iestādēm visā pasaulē būtu jāmaina pieeja izglītības procesam, jāievieš jauni vērtēšanas veidi un kritēriji. Ilgtermiņā universitātes solā vai laboratorijā uzsāktā studentu iesaistīšana inovāciju attīstībā nesīs labumu ne vien pašai mācību iestādei, bet arī uzņēmējiem, valsts tautsaimniecībai un ekonomikai kopumā. Labklājība ir visu mūsu kopējais mērķis, un MI tajā var ļoti palīdzēt.

 

Goran Licanin

Gorans Likanins (Goran Licanin), Huawei Nordic Mākslīgā intelekta & Mākoņdatošanas ekosistēmas direktors

Click to comment

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Lasītākas ziņas

To Top