Tehnoloģijas

Pirmsskolām izstrādātos digitālos mācību līdzekļus turpinās attīstīt starptautiskā līmeni, iesaistoties Lietuvai un Norvēģijai

Privātās pirmskolas CreaKids izstrādātais un visām pirmskolām paredzētais jaunais digitalizētais mācību saturs turpmāko divu gadu laikā tiks attīstīts starptautiskā līmenī, iesaistoties Lietuvas un Norvēģijas pirmsskolu izglītības ekspertiem. Šobrīd Latvijā izstrādātais jaunais digitalizēto mācību saturs ir pieejams inovatīvu resursu vietnē Happykids, bet ir uzsākta tā pilnveide par eksportspējīgu produktu, lai pielāgotu katras projekta dalībvalsts pirmsskolas izglītības mērķiem. Pilnveidē īpaša uzmanība tiks veltīta 3 aspektiem: pirmsskolas bērnu emocionālās un fiziskās attīstības dinamikas novērtēšanas risinājumiem atbilstoši vecumposmam; pedagogu digitālo prasmju pilnveidei, kā arī tāda rīcības plāna izstrādei katrā dalībvalstī, kas veicinās sadarbību starp pirmsskolu un vecākiem attālinātu mācību vai bērna karantīnas gadījumos.

Līdz šim “CreaKids” Latvijas vajadzībām digitalizēja 9 mācību kopas ar 10 uzdevumiem katrai. Tās bērniem ir kā interesants piedzīvojums, kurā radošā veidā ir ietverta zināšanu un prasmju apgūšana, tajā skaitā pirmsskolas grupiņā izmantojot planšetdatoru un projektoru kā palīgrīku. Aprobācijas periods parādīja, ka bērniem ir ļoti interesanti mācīties, savukārt skolotājas ietaupa laiku, ko nepieciešams būtu veltīt mācību materiālu sagatavošanai par attiecīgo tēmu. Turklāt digitālie mācību materiāli pierādīja savu lietderību gan Covid-19 ierobežojumu situācijās, gan bērnam ilgstoši slimojot, jo skolotāja var aizsūtīt mācību uzdevumus bērnu vecākiem, lai tie tiktu izpildīti mājās.

Pirmsskolas mācību materiālu  digitalizācijas projekta un privātās pirmsskolas “CreaKids” vadītāja Daina Kājiņa uzsver, “Man ir milzīgs gandarījums, ka Norvēģijas un Lietuvas kolēģi ir atzinīgi novērtējuši mūsu līdzšinējo veikumu, un kopīgiem spēkiem pirmsskolām paredzētos mācību līdzekļus attīstīsim jau par starptautiski eksportējumu produktu – starptautiski lietojamu digitālu mācību rīku pirmskolām. Tieši tādu, kāds vislabāk der, piemēram, mūsdienīgām Lietuvas pirmsskolas izglītības iestādēm un izglītības sistēmai vai Norvēģijas skatījumam uz pirmsskolas bērnu vajadzībām izglītības jomā. Priekšā ir milzīgs darbs turpmāko divu gadu garumā, lai ieplānoto saturu izveidotu kā piemērotu digitālo risinājumu videi un dažādām valodām, bet mūs iedvesmo bērnu prieks un aizrautība, ar kādu viņi iesaistās digitāla satura uzdevumu veikšanā. Ne mazāk svarīgs ir faktors, ka šādi mācību līdzekļi ceļ pirmsskolas skolotāju darba prestižu, jo tie strādā ar mūsdienīgiem mācību materiāliem, ko izprot ne tikai bērni, bet arī to vecāki, jo varam nodrošināt attālinātas mācības slimības gadījumā.”

Lietuvu projektā pārstāv Viļņas privātā pirmskola “Gintarelis”, bet Norvēģiju – privātā pirmsskola “Læringsverkstedet”. Lietuvas partneri projekta ietvaros būs atbildīgi par attālināto mācību situāciju izpēti un risinājumu izstrādi; Norvēģijas partneru uzdevums būs izstrādāt rīku pirmsskolas vecumu bērnu emocionālās un fiziskās attīstības novērtēšanai, bet Latvija izstrādās digitālo mācību saturu paradumu maiņas veidošanai, dabas aizsardzības veicināšanai, kā arī bērna emocionālās labklājības veidošanai un mākslas jomai.

Visi jaunie digitālie mācību līdzekļi būs pieejami inovatīvu tiešsaistes resursu vietnē Happykids. Projekta ietvaros tiks izstrādātas katrā partnervalstī vismaz 3 (kopā vismaz 9) digitālo mācību saturu kopas ar uzdevumiem pirmsskolas izglītības programmas apguvei.  Tiks izstrādātas arī  metodoloģijas bērnu emocionālās un fiziskās attīstības dinamikas novērtēšanai. Savukārt skolotāju vajadzībām tiks izstrādātas  digitālās pratības rokasgrāmatas, tādējādi veicinot gan atbalstu pedagogam digitālo rīku integrācijai apgūstāmajā vielā, gan uzlabojot un apmācot pedagogus digitālo rīku izmantošanā. Būtisks uzdevums ir izstrādāt rīcības plānu, uzdevumus un sadarbības modeli katrā dalībvalstī starp pirmsskolu un bērna ģimeni, lai nodrošinātu nepārtrauktu izglītības procesu un kontakta nodrošināšanu attālinātu mācību, karantīnas vai cita iemesla attālinātu mācību periodos.

Projekts Digitālā pratība pirmsskolas izglītības iestādē tiek īstenots no 2021.-2023. gadam ar ERASMUS+ finansiālo atbalstu.

Pirmsskolām izstrādātos digitālos mācību līdzekļus turpinās attīstīt starptautiskā līmeni, iesaistoties Lietuvai un Norvēģijai

Click to comment

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Lasītākas ziņas

To Top