Bez tēmas

PTAC uzliek 15,000 EUR sodu SIA ‘’Memory Water’’ par negodīgas komercprakses īstenošanu

 

PTAC uzliek 15,000 EUR sodu SIA ‘’Memory Water’’ par negodīgas komercprakses īstenošanu

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) 2020.gada 7.decembrī ir pieņēmis lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā, kurā par konstatētajiem pārkāpumiem SIA „Memory Water” (turpmāk – Sabiedrība) ir  piemērota soda nauda 15,000 EUR apmērā, aizliegta lēmumā konstatētās negodīgās komercprakses īstenošana, kā arī uzlikts pienākums mainīt Sabiedrības ražoto produktu marķējumu.

Konkrētā komercprakse īstenota, patērētājiem piedāvājot Sabiedrības ražoto fasēto dzeramo ūdeni (turpmāk ­– „BIO ūdens”) un citas preces (piemēram, uztura bagātinātājus, kosmētikas līdzekļus), t.sk., slēdzot ar patērētājiem distances līgumus un veicot darbības, kuras saistītas ar patērētāju likumīgo tiesību un līgumu izpildi.

Lietā vērtētā komecprakse konstatēta Sabiedrības tīmekļa vietnēs memorywater, shop.memorywater.lv, sociālajos tīklos izveidotajos Sabiedrības profilos, publiskā vidē izplatītajās „BIO ūdens” reklāmās, kā arī uz Sabiedrības ražotā ūdens pudeļu marķējumā.

Ilgstošas izvērtēšanas laikā, tostarp uzklausot citu kompetento iestāžu viedokļus lietā, PTAC konstatēja  Sabiedrības rīcībā šādus pārkāpumus:

maldinoši apgalvojumi par „BIO ūdens” īpašībām un kvalitāti;

  • maldinoša informācija par ūdens apstrādes tehnoloģiju (strukturēšanu) un reģistrēto preču zīmi (turpmāk – kvalitātes zīme Bio WaterTM);
  • normatīvajiem aktiem neatbilstošas veselīguma norādes;
  • maldinoši apgalvojumi par kosmētikas līdzekļu ārstnieciskajām īpašībām;
  • speciālo normatīvo aktu prasību neievērošana uztura bagātinātāju reklāmas jomā;
  • Sabiedrības tīmekļa vietnēs netiek sniegta informācija par atteikuma tiesībām, to izmantošanas nosacījumiem, kā arī netiek nodrošināta atteikuma tiesību veidlapa;
  • Sabiedrības tīmekļa vietnēs netiek sniegta informācija par Sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, t.sk. ārpustiesas strīdu risināšanas kārtību, kā arī strīdu risināšanas tiešsaistē platformu;
  • Sabiedrības tīmekļvietnēs patērētājiem netiek sniegta informāciju par līguma izbeigšanas tiesībām.

Neraugoties uz to, ka daži no lietā konstatētajiem pārkāpumiem tika novērsti Sabiedrības labprātīgo darbību rezultātā, tomēr PTAC konstatētais liecina, ka Sabiedrības prettiesiskā rīcība ir turpināta, jo Sabiedrība joprojām nav veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai izbeigtu negodīgās komercprakses īstenošanu. Sabiedrības komerciālajā saziņā ar patērētājiem izmantotā kvalitātes zīme Bio WaterTM, kā arī sniegtā informācija par „BIO ūdeni”, tā īpašībām un kvalitāti, tostarp informācija par ūdens apstrādes tehnoloģiju (strukturēšanu) un normatīvajiem aktiem neatbilstošu veselīguma norāžu (piemēram, par bioenerģijas līmeņa paaugstināšanu u.tml.) izmantošana, turpina maldināt patērētājus par reālo produkta augstvērtīgumu, kvalitāti un tam piedēvētajām īpašībām.

Šādas komerciālās saziņas ietekmē patērētāji var maldinoši uzskatīt, ka Sabiedrības ražotajam „BIO ūdenim” piemīt īpašas pazīmes, un tas ir labāks, veselīgāks produkts salīdzinājumā ar citiem tirgū piedāvātajiem ūdeņiem, lai gan tam nav pamatotu pierādījumu.

Ņemot vērā Sabiedrības izdarītā pārkāpuma apjomu, ilgumu, radīto ietekmi uz patērētāju tiesiskajām interesēm, kā arī, lai panāktu konstatēto pārkāpumu novēršanu, PTAC lēmumā SIA „Memory Water” piemērota soda nauda 15,000 EUR apmērā, kā arī uzlikts tiesisks pienākums aizliegt lēmumā konstatētās negodīgās komercprakses īstenošanu, tostarp nodrošinot trīs mēnešu laikā no lēmuma stāšanās brīža mainīt Sabiedrības ūdens pudeļu marķējumu, izslēdzot no tā informāciju par ūdens apstrādes tehnoloģiju (strukturēšanu) un kvalitātes zīmi Bio WaterTM, kā arī noteiktā laika periodā iesniedzot PTAC rakstveida pierādījumus un informāciju par šo darbību izpildi.

Lēmumā noteiktais tiesiskais pienākums saistībā ar marķējuma nomainīšanu attiecas tikai uz tiem Sabiedrības ražotajiem produktiem, kuri vēl nav laisti tirgū un Sabiedrībai ir tiesības izpārdot produktus ar veco marķējumu.

Ar PTAC lēmumu ir iespējams iepazīties šeit.

Click to comment

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Lasītākas ziņas

To Top