Visas ziņas

Huawei atbalsta Eiropas “Zaļo kursu” un uzsver digitalizācijas nozīmību

 

Huawei atbalsta Eiropas “Zaļo kursu” un uzsver digitalizācijas nozīmību

Gaisa piesārņojums, atkritumu apsaimniekošanas problēmas un pat globālā sasilšana – pasaule daudzējādā ziņā šobrīd piedzīvo vides degradāciju. Reaģējot uz šīm problēmām, Eiropas Komisija izstrādāja pasākumu plānu “Eiropas Zaļā vienošanās” jeb “Zaļais kurss”. Plāns vērsts uz to, lai novērstu vides draudus un radītu modernu, resursu efektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku. Šo Eiropas stratēģiju atbalsta arī Huawei – uzņēmums ir apņēmies līdz 2025. gadam samazināt oglekļa emisiju par 16% uz vienu pārdošanas vienību un galveno produktu energoefektivitāti palielināt 2,7 reizes, salīdzinot ar 2019. gadu.

“Zaļais kurss” ir svarīga iespēja Eiropai virzībā uz inovāciju un ekonomisko progresu. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena pēc iniciatīvas pieņemšanas komisāru kolēģijā norādīja: “Mūsu mērķis ir panākt, lai ekonomika, ražošanas un patēriņa veidi darbotos saskaņā ar mūsu planētu un iedzīvotājiem. Tādēļ Eiropas “Zaļais kurss”, no vienas puses, paredz izmešu samazinājumu, bet, no otras puses, runā par darbavietu radīšanu un inovāciju attīstību.”

Atsaucoties uz EK priekšsēdētājas sacīto, tehnoloģiju uzņēmums Huawei ziņojis par savu nostāju un atbalstu “Zaļajam kursam“. “Vērienīgu mērķu izvirzīšana klimata uzlabošanai (55% siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums līdz 2030. gadam un klimata neitralitāte līdz 2050. gadam) un vadlīniju izstrāde būs nozīmīgs pamats inovāciju ierosināšanai tādās svarīgās nozarēs kā enerģētika, transports un rūpniecība. Tas saskan arī ar mūsu uzņēmuma mūsu vīziju – izveidot pilnībā savienotu un viedu pasauli, nodrošinot ar digitāliem risinājumiem ikvienu cilvēku, mājsaimniecību un organizāciju. Esam apņēmušies palīdzēt risināt globālos vides jautājumus un, sadarbojoties ar Eiropas partneriem, izmantot tehnoloģijas, lai pasauli padarītu zaļāku un sasniegtu Eiropas Komisijas mērķus,” uzsver Huawei vadītājs Baltijas valstīs Rikijs Čeņs.

Neskatoties uz izaicinājumiem, Huawei ir apņēmies nodrošināt ilgtspējīgu attīstību – gan attiecībā uz pašu uzņēmumu, gan arī mudinot nozares partnerus darīt to pašu. “Izstrādājot, veidojot un pārvaldot uzņēmumu, galvenā uzmanība jāpievērš vides aizsardzībai un digitalizācijai. Lai samazinātu enerģijas patēriņu, visās mūsu nozares jomās, mūsuprāt, jāintegrē ekodizains jeb vides aspekti ražojuma dzīves ciklā – celtniecības materiālu ieguve un piegāde, optimizēts apgaismojums un ventilācija, videi draudzīgu materiālu izmantošana un pārstrādes optimizēšana. Eiropas “Zaļā kursa” stratēģija un tā starpnozaru vadlīnijas veicinās tā visa īstenošanu,” uzņēmuma nostājā dalās Rikijs Čeņs.

Lai realizētu šo plānu, Huawei vēlas sadarboties ar visām ieinteresētajām pusēm Eiropā – sākot ar valdības institūcijām, lēmumpieņēmējiem, rūpniecības, pētniecības iestādēm un beidzot ar ikvienu studentu un talantīgu speciālistu. “Mēs esam gatavi dot savu ieguldījumu, lai ”Zaļais kurss” kļūtu par realitāti pilnībā digitalizētā un viedā pasaulē. Mēs mudinām ikvienu uzņēmumu uztvert Eiropas “Zaļo kursu” kā labu iespēju attīstīties un pilnveidoties,” izceļ Huawei vadītājs Baltijas valstīs.

Rikijs Čeņs uzsver, ka, lai sasniegtu “Zaļā kursa” ilgtspējas mērķus, nepieciešams nodrošināt vērienīgu digitālo risinājumu un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ieviešanu visās ekonomikas nozarēs. Ikvienam uzņēmumam šobrīd aktīvi jāstrādā pie inovācijām un jāpieņem digitalizācija, lai varētu maksimāli daudz iegūt no šīs iniciatīvas un pārmaiņām, ko tā radīs. Kā 2020. gada jūlijā uzsvēra ES Padomes priekšsēdētājs Čārlzs Mišels (Charles Michel) : “Vairāk nekā jebkad agrāk mums ir vajadzīgs šis visaptverošais projekts, kas paredz nozīmīgas pārmaiņas Eiropā: klimata neitralitāte līdz 2050. gadam (“Zaļais kurss”) un digitalizācija, kas ir paredzēta, lai Eiropa kļūtu par līderi datu izmantošanā.” Huawei pilnībā atbalsta šo viedokli un mudina visas ieinteresētās puses sadarboties ar Eiropas vadību un ES dalībvalstīm, lai sasniegtu “Zaļā kursa” izvirzītos mērķus.

Par Huawei:

Huawei, kas dibināts 1987. gadā, ir pasaulē vadošais informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) infrastruktūras un viedierīču piegādātājs. Mums ir vairāk nekā 194 000 darbinieku un mēs darbojamies vairāk nekā 170 valstīs un reģionos, nodrošinot savus pakalpojumus vairāk nekā trim miljardiem cilvēku visā pasaulē. Mūsu vīzija un misija ir ienest digitālus risinājumus ikviena cilvēka dzīvē, mājsaimniecībā un organizācijā, veidojot savienotu un viedu pasauli. Lai to īstenotu, mēs vienmēr aktīvi strādāsim, lai veicinātu visuresošu savienojamību un vienlīdzīgu piekļuvi tīkliem, ieviestu mākoņpakalpojumus un mākslīgā intelekta risinājumus jebkurā pasaules malā, lai nodrošinātu izcilu skaitļošanas jaudu jebkurā brīdī tur, kur tas nepieciešams, kā arī izstrādātu digitālas platformas, kas palīdzētu visām nozarēm un organizācijām kļūt elastīgākām, efektīvākām un dinamiskākām, un no jauna veidosim lietotāju pieredzi ar mākslīgo intelektu, padarot to personalizētāku jebkurā cilvēka dzīves jomā, neatkarīgi no tā vai atrodaties mājās, birojā vai ceļā.

Click to comment

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Lasītākas ziņas

To Top