Visas ziņas

PTAC uzliek 20 000,00 EUR sodu SIA ‘’Tele2’’ par negodīgas komercprakses īstenošanu

PTAC uzliek 20 000,00 EUR sodu SIA ‘’Tele2’’ par negodīgas komercprakses īstenošanu

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 2020.gada 4.decembrī pieņēma gala lēmumu attiecībā uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tele2” (turpmāk – Sabiedrība) īstenoto negodīgo komercpraksi, piedāvājot sniegt interneta pakalpojumu par maksu bez patērētāju piekrišanas.

Sabiedrība lielam skaitam patērētāju 2020. gada 29. un 30. aprīlī nosūtīja īsziņas, kā arī citos veidos paziņoja, ka patērētājiem, neatkarīgi no izvēlētā tarifu plāna, no 2020. gada 1. jūnija uz laiku līdz gada beigām tiek sniegts jauns pakalpojums “Bezlimita internets Latvijā” par papildu maksu 2,50 EUR mēnesī (turpmāk – Pakalpojums).

Lēmumā konstatēts, ka Sabiedrība Pakalpojumu lielai daļai savu klientu ir pieslēgusi automātiski, nesaņemot patērētāju aktīvi sniegtu gribas izteikumu – apstiprinājumu, tādā veidā pārkāpjot būtisku patērētāju tiesību aizsardzības principu, kurš aizliedz patērētāja klusēšanu izmantot kā piekrišanu kādas preces vai pakalpojuma pasūtīšanai. PTAC secināja, ka Sabiedrība, automātiski sniedzot Pakalpojumu par papildu maksu, patērētājam neizdarot par to pasūtījumu, ir pārkāpusi normatīvajos aktos noteiktās patērētāja tiesības un šajā gadījumā patērētājam nav pienākuma pieņemt Pakalpojumu un maksāt par to Sabiedrības vienpusēji noteikto maksu. Sabiedrības īstenotā komercprakse, konkrētajā veidā piedāvājot patērētājiem Pakalpojumu, ir negodīga – profesionālajai rūpībai neatbilstoša un agresīva (tai skaitā, jebkuros apstākļos agresīva) – komercprakse, jo Sabiedrība nav ievērojusi patērētāja izvēles brīvību un gribu un pielietojusi patērētāju piespiešanu Pakalpojuma izmantošanai un apmaksai un nesamērīgu ietekmi uz patērētājiem kā noslēgto līgumu pusi. Īstenotā negodīgā komercprakse varēja būtiski negatīvi ietekmēt patērētāju ekonomisko rīcību, proti, patērētājiem būtu jāmaksā par to, ko viņi nav pasūtījuši.

Ar pieņemto lēmumu PTAC ir aizliedzis Sabiedrībai negodīgu komercpraksi, kas izpaužas šādi: bez patērētāju aktīvi un nepārprotami sniegtas piekrišanas veicot Pakalpojuma sniegšanu un pieprasot tā apmaksu atbilstoši Sabiedrības vienpusēji noteiktai cenai; kā arī piemērojot Sabiedrībai soda naudu 20 000,00 EUR apmērā, ņemot vērā Sabiedrības izdarītā pārkāpuma apjomu un iespējamo kaitējumu patērētājiem (informācija par Pakalpojumu nosūtīta plašam patērētāju lokam), raksturu (agresīva, tostarp jebkuros apstākļos agresīva, komercprakse) un ietekmi uz patērētāju tiesiskajām interesēm, kā arī lietā pieņemto lēmumu par pagaidu noregulējumu.

Atgādinām, ka PTAC 2020. gada 29. maijā pieņēma lēmumu par pagaidu noregulējumu par negodīgas komercprakses izbeigšanu – skat. šeit. Ar Administratīvās rajona tiesas 2020.gada 25.jūnija spriedumu lietā Nr.A420197220 PTAC lēmums par pagaidu noregulējumu atstāts spēkā, bet Sabiedrības pieteikums par tā atcelšanu noraidīts.

Sabiedrības sniegtā informācija liecina par to, ka Sabiedrība neatzīst konkrētā pārkāpuma izdarīšanu. Vienlaikus PTAC rīcībā nav informācijas, ka Sabiedrība netika pildījusi PTAC lēmumu par pagaidu noregulējumu, tā kā patērētāju sūdzības pēc tā pieņemšanas netika saņemtas. Tomēr konkrētās Sabiedrības prettiesiskās rīcības sekas neiestājās PTAC kā uzraudzības iestādes pieņemtā lēmuma par pagaidu noregulējumu rezultātā.

Vienlaikus PTAC uzsver, ka apstākļi, kuros komersants neievēro patērētāju izvēles brīvības un izteiktās gribas noteikumus un aizliegumu no patērētājiem pieprasīt maksu par pakalpojumu, kura pasūtīšanai nav sniegta aktīva patērētāju piekrišana, kā arī tādējādi īstenojot patērētāju piespiešanu pakalpojumu izmantošanai un nesamērīgu ietekmi uz patērētājiem kā noslēgto līgumu pusi, veido patērētāju interesēm neatbilstošu elektronisko sakaru tirgus vidi, apdraudot patērētāju ekonomiskās intereses un radot negatīvu ietekmi uz ekonomisko rīcību vai tās risku. PTAC aicina visus elektronisko sakaru komersantus, izsakot piedāvājumus patērētājiem, respektēt patērētāju izvēles brīvību un gribu un veicināt patērētāju tiesībām un interesēm atbilstošu tirgus vidi.

Click to comment

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Lasītākas ziņas

To Top