Tehnoloģijas

KP atļauj vienošanos elektroauto uzlādes tirgū

KP atļauj vienošanos elektroauto uzlādes tirgū

28. jūlijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut AS “Latvenergo”, VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” un AS “Unifiedpost” paziņoto vienošanos, kas nodrošinās publisko elektroauto uzlādes tīklu sadarbspēju. Vienošanās rezultātā AS “Latvenergo” Elektrum Drive uzlādes tīkla klienti varēs veikt uzlādi VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” e-mobi tīklā, izmantojot AS “Latvenergo” autentifikācijas rīkus un norēķinu kārtību, un otrādi. Tādējādi tiks nodrošināta raita lietotāju autentifikācija, apmaksa un ar to saistītie pakalpojumi.

Vienošanās ietvaros plānots saglabāt gan VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, gan AS “Latvenergo” uzlādes tīklu mobilās lietotnes, jo vienošanās mērķa sasniegšanai kopīgas lietotnes izveide nav nepieciešama, un šādas lietotnes izstrāde varētu kavēt vienošanās ieviešanu.

VIENOŠANĀS IETEKMES IZVĒRTĒJUMS

Ņemot vērā, ka uzlādes cenai neatkarīgi no izvēlētā abonēšanas pakalpojumu sniedzēja (autentifikācijas un apmaksas nodrošinātāja) ir jāatbilst izvēlētā uzlādes punkta operatora tarifiem, vienošanās nosacījumi paredz konkurentu savstarpēju informēšanu par uzlādes tarifiem un to piemērošanas metodēm. Iepriekšēja informēšana ir nepieciešama, lai galapatērētājiem pakalpojums tiktu sniegts par konkrētajā brīdī atbilstošajiem tarifiem.

KP skaidro, ka vienošanās ietvaros paredzēta informācijas apmaiņa vienīgi par otras puses klientiem sniegtajiem pakalpojumiem, kas samazina informācijas apmaiņas apjomu līdz minimāli nepieciešamajam vienošanās izpildei.

No Konkurences likuma 11. panta izriet, ka vienošanās par tiešu vai netiešu cenu vai tarifu noteikšanu jebkādā veidā vai to veidošanās noteikumiem, kā arī par informācijas apmaiņu, kura attiecas uz cenām un realizācijas noteikumiem, ir aizliegtas. Tomēr konkurences tiesības atļauj tādas konkurentu vienošanās, kuras veicina preču ražošanas vai realizācijas uzlabošanu vai ekonomisko attīstību, radot labumu patērētājiem. Būtiski, ka šīs vienošanās nedrīkst iesaistītajiem uzņēmumiem uzlikt ierobežojumus, kuri nav nepieciešami minēto mērķu sasniegšanai, kā arī nedrīkst dot iespēju likvidēt konkurenci ievērojamā konkrētā tirgus daļā.

KP konstatējot, ka konkrētā paziņotā vienošanās ir pakļaujama Konkurences likuma 11. pantā noteiktajam vienošanās aizliegumam, KP izvērtēja šādas sadarbības radītos efektivitātes ieguvumus un ietekmi uz konkurenci. Saskaņā ar uzņēmumu sniegto un iestādes rīcībā esošo informāciju, KP secina, ka AS “Latvenergo”, VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” un AS “Unifiedpost” paziņotā vienošanās kopumā veicinās preču realizācijas uzlabošanu, radot labumu patērētājiem, padarot elektroauto uzlādes pakalpojumu vieglāk lietojamu, pieejamāku, kā arī kvalitatīvāku. Tāpat KP secināja, ka paziņotā vienošanās neuzliek attiecīgajiem tirgus dalībniekiem ierobežojumus, kuri nav nepieciešami minēto mērķu sasniegšanai, kā arī nedod iespēju likvidēt konkurenci ievērojamā tirgus daļā, tādējādi tā ir atļaujama.

REGULĀRU VIENOŠANĀS NOVĒRTĒJUMU VEIKŠANA

Lai gan, KP ieskatā, šobrīd nekas neliecina par to, ka konkurencei radītie ierobežojumi pārsniegs vienošanās rezultātā iegūtos efektivitātes ieguvumus, ir praktiski neiespējami precīzi paredzēt, kā identificētie konkrētie tirgi attīstīsies un kāda varētu būt šādas vienošanās patiesā ietekme uz konkrētajiem tirgiem ilgtermiņā. Līdz ar to KP aicina vienošanās dalībniekus veikt konkrētās vienošanās individuālu pašnovērtējumu pēc gada no lēmuma spēkā stāšanās dienas un pēc tam, atbilstoši faktisko un tiesisko apstākļu būtiskām izmaiņām, vērtēt visus Konkurences likuma 11. panta otrajā daļā ietvertos kritērijus, bet it sevišķi, apsvērt to, vai vienošanās ietvaros joprojām tiek izpildīts obligātās nepieciešamības kritērijs, tas ir, vai vienošanās ietvaros paredzētie konkurences ierobežojumi joprojām ir obligāti nepieciešami vienošanās izpildei.

Click to comment

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Lasītākas ziņas

To Top